מסמך משפטי: T-S NS J27

מסמך משפטי T-S NS J27

תגים

תיאור

Court records and notes in the hand of the judge Natan b. Shemuel. Dating: Ca. 1143 CE. Entries include the estate inventory of Abū l-Barakāt Ibn al-Sharābī (including a huge library containing 200 bound codices), payment of a debt, an instruction to charge the community fund with 75 dirhams, and the sale of a house. (Information from CUDL.) Gil edited one of the entries; this is the transcription below. Record of a payment to an Amir, ca. 1143. Two payments in wheat, due the army commander (amir) Hiṣn al-Dawla, are effected through the qodesh; the account is briefly recorded among other records of the court. The date corresponding to 1143 appears on the reverse side of the document, written in the same hand. A previous PGP description erroneously called this "Rough draft of an agreement between spouses, in the hand of Hillel b. Eli."

T-S NS J27 1v

1v

תיעתוק

משה גיל, Documents of the Jewish Pious Foundations from the Cairo Geniza (Leiden: Brill, 1976).

TS NS J 27v, fgt. 2 Gil, Documents, pp. 259 Doc. #48 Record of a payment to an amir ca. 1143 SH [1-28-87] (P)

  1. אלאמיר חצן אלדולה בן סיף אלדולה פי מרתבין
  2. סבעה ויבאת קמח ובקי לה תמאניה
  3. ויבאת קמח אלתמן ענהא
  4. כמסה וסבעין דרהם אחאל בה אלקדש

תרגום

משה גיל, Documents of the Jewish Pious Foundations from the Cairo Geniza (Leiden: Brill, 1976).
  1. The Amīr Ḥiṣn al-Dawla b. Sayt al-Dawla, for two murattabs,

  2. seven waybas of wheat. Still due to him, eight 

  3. waybas of wheat, whose cost 

  4. of 75 dir. he transfered to the (debit of) the qōdesh.

 

T-S NS J27 1r

1r
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S NS J27: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.