סוג לא ידוע: ENA NS 83.107

סוג לא ידוע ENA NS 83.107

תיאור

Newly treated and encapsulated, must be examined