רשימה או טבלה: T-S Misc.36.136

רשימה או טבלה T-S Misc.36.136

תגים

תיאור

List of deceased dignitaries.

תיעתוק

Jacob Mann, Texts and Studies in Jewish History and Literature (New York, NY: NY KTAV Publishing House, 1931), vol. 1.

TS Misc. Box 36, f. 136 (formerly Loan 136), ed. Mann, Texts, vol. 1, p. 467, 07-22-90, Y.S. (p) List of deceased dignitaries.

 1. בש רח
 2. שלמה ראס אלמתיבה
 3. ומצליח ראס אלמתיבה
 4. ועוד
 5. יעקב הרב הגדול
 6. ורבנו נסים הרב הגדול ראש
 7. הסדר
 8. וגדי לאבי
 9. נתן החבר המעלה בסנהדרים
 10. גדלה
 11. וחמודו שלמה המלמד
 12. החכם והנבון
 13. וגדי לאמי
 14. משה החסיד
 15. וגד אלמיתה
 16. אהרן הכהן
 17. וחמודו

תרגום