מכתב: T-S Misc.28.107

מכתב T-S Misc.28.107

תגים

תיאור

Letter from ʿEli ha-Kohen b. Yeḥezqel, in Jerusalem, to ʿEli ha-Kohen b. Ḥayyim, in Fustat.

תיעתוק

משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונה‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 3.
 1. כתאבי אטאל אללה בקא מולאי אלחבר ואדאם עזה ותאדיה מן אלקודס לו כלון

מן אייר

 1. וחאל סלאמה ועאפיה ושוק שדיד גמע אללה ביננא עלי אסר חאל במנה וכרמה

אועלם

 1. יאסידי באן [קד ס]אר אלא מא קבלכום סידי אבי אלפרג צמח בן אלעזר כאתיב

סידנא אל

 1. נשיא נט רח אללה יכתוב עליה אסלאמה ויוצלה סאלם ויורדה סאלם אסאלך יא

מולאי אידך אללה

 1. תערפני וצולה ותראעיה אתם מראעאה ותערפני כיף תגרי אמורה וענדי אנוה

ינזל

 1. ענד סידנא אלנשיא אבו אלרצא אידוה אללה ולא תתואני שי מן אמורה יום

ביום וסאעה

 1. בסאעה וכדאליך ענד אשתמאעך בה תערף כיף הוא באנוה לך כמא תריד ומא יציע

מעה

 1. אלגמיל והוא ממולא בכל טובה ואן יכון תגדד שי תערפני וקד כאן סבק כתאבי

הדא כותב

 1. עידה ולם יצלני גואב ארגו יכון שוגל בכיר ומא אעתדת מנך יאסידי הדא

אלגפא ואחרץ

 1. ואן תקדר מעוה מא כאן קד קולת לי פהוא יבלוג גמיע מראדך ואן יכון לך

חאגה תשרפני

 1. בהא קראת עליך יאסידי אתם אסלאם ועלי סידי אבו אטיב חנניה ואולאדוה

אסלאם ושלום

b

 1. لسيد ي وموﻻي ابي الحسن علون الحابر بن معمر محبه ﻻ عدمه
 2. اطال الله بقاه وادام عزه وتاييده بالفسطاط
 3. نجا بن الحسن اﻻنصاري وتميم بن نجا عمر بن يوسف وولده

תרגום