רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: T-S Misc.27.4.29 + T-S Misc.27.4.23

מסמך משפטי T-S Misc.27.4.29 + T-S Misc.27.4.23
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  Mordechai Akiva Friedman, Jewish Polygyny‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Bialik, 1986).
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • pp. 314–19
 3. ציטוט
  Mordechai Akiva Friedman, "Master and Slave Girl: Two Geniza Documents,"Gratz College Annual of Jewish Studies 1972, no. 1 (Philadelphia, Pennsylvania: Gratz College, 1972), 56-63.
  כולל digital translation