מסמכים קשורים מסמך משפטי: T-S Misc.27.4.29 + T-S Misc.27.4.23

מסמך משפטי T-S Misc.27.4.29 + T-S Misc.27.4.23