רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: T-S Misc.25.6

מסמך משפטי T-S Misc.25.6
  1. ציטוט
    Mordechai Akiva Friedman, Jewish Polygyny‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Bialik, 1986).
    לdigital edition, מהדורה ראה
    • pp. 155-161