מכתב: T-S Misc.20.222

מכתב T-S Misc.20.222

תגים

תיאור

Letter fragment from Daniel b. Azarya (in his handwriting). Expressing his gratitude for a gift he received. (Information from Gil, Palestine, vol. 2 p. 699-700, #382) VMR

תיעתוק

משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונהv‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.

TS Misc. Box 20, f. 222 recto, ed. Gil, Palestine, Pt. 2, pp. 699-700 (Doc. #382), C.T., 6-25-86 (P)

  1. אג]מל //עליה// מן גמל סלאמתה וחמדת
  2. ] הוא ברחמיו ישמע ויענה ובשרני
  3. סלא]מתה אלמחרוסה עלי מחאבה ואיתארה
  4. ] עלי הדה אלמנחה אלגליל[ה] אלכטירה ווגהת
  5. ] פארגו עיש ואכמל נעמה ואעלי גד
  6. ] בן תו[ ] בע [ ]ת את

תרגום