מכתב: T-S Misc.35.10

מכתב T-S Misc.35.10

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 1988

תיאור

Letter fragment from Yoshiyyahu Gaon to Efrayim b. Shemarya, approximately 1020.

T-S Misc.35.10 1r

1r

תיעתוק

משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונהv‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.
 1. יאשיהו ראש יש[יבת גאון יעקב בירבי]
 2. שלום אביעה וברכות ארגיעה [
 3. בכל שעה ואורה וישועה א[ל אהובנו רב אפרים]
 4. המומחה מפינו אנו בית ד[ין הגדול בשער הישיבה ]
 5. והחרידות הנכונה המזומן [ וכת בני]
 6. עוננה והמיתחזק באמת ו[
 7. כחנית וצינה תינציל מכל [ בן רב]
 8. שמריה המלמד החסיד נע [
 9. גאון הישיבה באמת ואהב[תו כתבו]
 10. הכתוב בלשון הקודש אשר א[ ]
 11. והכתב אשר הוא בלשון ה[גרי ]
 12. מר ור טוביה החבר בסנה[דרין גדולה ]
 13. [ו]לקח מן הכתבים ולא בא[ ]
 14. [ ]וחלוקים [ ]מו[ ]

תרגום

T-S Misc.35.10 1v

1v

(verso)

 1. בתשובה על כל עינין [ ]
 2. [וק]רובה גם לא נעלם ממנו ה[ ]
 3. [להצ]יל מחיתה לו והוא אשר ה[ ]
 4. גידלו והלך למקום שנגלה בו ק[לונו ]
 5. הודענוך הכל ושלומך יגדל [ רק בעיניך]
 6. תביט ושלומת רשעים תראה [ ]
 7. הראשון

(upside down)

 1. [לכגק מר אפרים המו]מחה מפינו בן רב שמריה המלמד
 2. [ישמרהו אלהינו ויע[זרהו החסיד נע
 3. [لسيدي ابي كثير] من راس المثيبة يوشيا بن هرون

الفسطاط

(two more undechipherable words)

 1. [افرائيم بن محفوظ ادام الله سلا م]ته

T-S Misc.35.10 2r

2r

T-S Misc.35.10 2v

2v

T-S Misc.35.10 3r

3r

T-S Misc.35.10 3v

3v

T-S Misc.35.10 4r

4r

T-S Misc.35.10 4v

4v

T-S Misc.35.10 5r

5r

T-S Misc.35.10 5v

5v

T-S Misc.35.10 6r

6r

T-S Misc.35.10 6v

6v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S Misc.35.10: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.