רשימה או טבלה: T-S K25.84

רשימה או טבלה T-S K25.84

תגים

תיאור

Account of the Qodesh: payments to workers and revenue from rent, ca. probably 1043. The recto of this leaf contains details of different sums paid to building workers. The heading refers to sums collected by the workers employed in the building operations of the qodesh. The names are of Muslims. The verso has some details on collections of rent. The handwriting is that of Yefet b. David b. Shekhanya. (Information from Gil, Documents, pp. 197 #24)

T-S K25.84 1r

1r

תיעתוק

משה גיל, Documents of the Jewish Pious Foundations from the Cairo Geniza (Leiden: Brill, 1976).

TS Box K 25, f. 84Gil, Documents, pp. 197-198 Doc. #24Payments to workers and revenue from rent ca. 1043SH [9-21-87] (P) a

 1. בשמך רח` תבת מא גבי פי גומעה סלך אלרבי`
 2. יום אלאחד חסין אלאחד ואלאתנין מן בן חרב אלאחד
 3. ענד עלי ג` בטאלין אלתלתא ב` בטאלין אלאתנין ב`
 4. אלאתנין ג אלארבעא ב` אלגומעה
 5. אלתלתה ג אלכמיס ג אחמד אלאחד ב`
 6. אלארבעה ב אלגומעה ג אלאתנין ב
 7. אלכמיס ב מסבך אלאחד אלתלתא ב
 8. אלגומעה ד בטאל אלאתנין ב אלארבעה ג
 9. חמדון אלארבעא וסתא ב ב אלכמיס ב
 10. ב ואלכמיס אלארבעא ב אלגומעה ה
 11. אברהם אלגומעה אלכמיס ו
 12. ד מסלם ג אלגומעה ה אלעמר ו משרף ה
 13. יום אלאחד עלי ב חסין בן חרב אחמד אלאחד ב

תרגום

משה גיל, Documents of the Jewish Pious Foundations from the Cairo Geniza (Leiden: Brill, 1976).

Recto

 1. In Thy Name, oh Merciful! The list of (the sums) collected during the week of the end of Rabīʿ : 

 2. Sunday: Ḥusayn, 1+2. From b. Ḥarb, 1. 

 3. Due from ʿAli, 3. Unemployed, Tuesday 2. Unemployed on Monday, 2. 

 4. Monday, 3. Wednesday, 2. Friday . . . . 

 5. Tuesday, 3. Thursday, 3. Aḥmad on Sunday, 2. 

 6. Wednesday, 2. Friday, 3. Monday, 2. 

 7. Thursday, 2. The (glass)foundry, Sunday and Tuesday, 2. 

 8. Friday, 4. One unemployed, on Monday, 2. Wednesday, 3.

 9. Ḥamdūn, Wednesday, and the six, 2. Two on Thursday, 2. 

 10. Two, and on Thursday. Wednesday, 2. Friday, 5. 

 11. Abraham, Friday, for Thursday, 6. 

 12. Muslim, 4. Three on Friday, 5. Al-ʿUmar, 6. Mushrif, 5. 

 13. Sunday, ʿAli, 2. Ḥusayn, b. Ḥarb Aḥmad, Sunday, 2.

 

T-S K25.84 1v

1v

(b verso)

 1. ]נג[ ]ען אמרה [
 2. אתני עשר דר`
 3. אלבית] אלכביר ען אלמחרם וען גמאדי אלאול
 4. עשרה דר` וכאן כאל פי צפר ורביע ורביע
 5. ]ה אלריחאני ען רביע ורביע כמסה דר`
 6. וכאן כאל פי אלמחרם וצפר
 7. דאר] אלברקי ען אלמחרם וצפר עשרה דר`____

Verso

 1. . . . . by his order .... 

 2. 12 dir. 

 3. The big room, for Muḥarram and for Jumādāʾl-awwal, 

 4. 10 dir. It was empty during Ṣafar, Rabīʿ, and Rabīʿ. 

 5. . . . . al-Rīḥānī for Rabīʿ and Rabīʿ, 5 dir. 

 6. It was vacant during Muḥarram and Ṣafar. 

 7. Dār al-Barqī, for Muḥarram and Ṣafar, 10 dir. 

 8. Wahbān, for Muḥarram, Ṣafar, and Rabīʿ al-awwal . . . .

 

תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S K25.84: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.