רשומה קשורה ל-רשימה או טבלה: T-S J1.47

רשימה או טבלה T-S J1.47
 1. ציטוט
  משה גיל, Documents of the Jewish Pious Foundations from the Cairo Geniza (Leiden: Brill, 1976).
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • Doc. #131, pp. 435-439
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 3. ציטוט
  נחמיה אלוני, הספרייה היהודית בימי הביניים: רשימות ספרים מגניזת קהיר‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Ben-Zvi Institute for the Study of Jewish Communities in the East, 2006).
  למהדורה, תרגום ראה
  • p.330