רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: T-S G2.67

מסמך משפטי T-S G2.67
  1. ציטוט
    Mordechai Akiva Friedman, Jewish Polygyny‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Bialik, 1986).
    לdigital edition, מהדורה ראה
    • pp. 169-174