מכתב: T-S AS 145.61

מכתב T-S AS 145.61

תגים

תיאור

Letter fragment from Shelomo b. Yehuda, in the hand of Yosef Ha-Kohen b. Shelomo Gaon.

תיעתוק

משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונהv‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.

....

 1. ]נו וכרא[
 2. לה]גיד כי שב לביתו [
 3. להסתפיח בצל עושי מל[אכת
 4. ואתה אהובינו וחב[רינו
 5. אחרית במסבר תשכילהו [
 6. המעשה אשר יעשה ואם [
 7. בהגלות אזניהו בפקוח עיניהו [
 8. להתיצב לפני עושיה זאת א[
 9. חן בעינימו ולא יכשר דברתו [
 10. בעדיהו להליץ יושריהו [ו]ללמד [
 11. חורים וחשובים בלי להרוות ולה[
 12. על זאת ובטעם יי תזכה לחזו[ת
 13. ותשובת מכתבתך יבואינו בבל[י
 14. כעל כל אודות ושלומך ושלום [

תרגום