רשימה או טבלה: ENA NS 54.25

רשימה או טבלה ENA NS 54.25

תגים

תיאור

Accounts in Judaeo-Arabic. Late. Mention of Ḥajj Budeyr and Se[nyor] Yosef on the recto. A date is likely listed on the verso "שנת צא" which is [52]91 or [53]91 AM based on the paleography (~1531, 1630 CE).

ENA NS 54.25 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA NS 54.25 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA NS 54.25: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain