רשימה או טבלה: ENA 3727.6

רשימה או טבלה ENA 3727.6

תגים

תיאור

List/account. Late

ENA 3727.6 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA 3727.6 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 3727.6: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain