רשומה קשורה ל-מכתב: T-S Ar.54.93

מכתב T-S Ar.54.93
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, India Book 7‎ (in Hebrew).
  למהדורה ראה
  • ז35
 3. ציטוט
  משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונהv‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • #176
 4. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  למהדורה ראה