רשימה או טבלה: ENA 3730.3 + ENA 3730.4

רשימה או טבלה ENA 3730.3 + ENA 3730.4

תגים

תיאור

Commercial account. In Judaeo-Arabic. Late. Listing many interesting goods and names. Merits further examination.

ENA 3730.3 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA 3730.3 2

2

ENA 3730.4 1

1

ENA 3730.4 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 3730.3: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain
  • ENA 3730.4: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain