רשימה או טבלה: T-S Ar.51.144

רשימה או טבלה T-S Ar.51.144

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 1987

תיאור

Account of revenue from rent ca. October 1201. A double leaf of a notebook, of which only the upper part is preserved. It was originally an account of both revenue and expenditures, but only a few items are preserved of the latter. Its first part contains revenue for the month of Marheshwan, followed by that for Kislev. The account contains 27 names of inhabited apartments belonging to to 15 compounds, inclusive of the funduq. The total revenue of Marheshwan was 269 dirhams, as against the expected 555.5 indicating a loss in revenue of 286.5, i.e. more than half. This is of course one of the indications of the famine and distress of the period. (Information from Gil, Documents, pp. 388 #103.) In the hand of the court scribe Yosef b. Shemuel b. Seʿadya ha-Levi (c.1181–1209).

T-S Ar.51.144 1v

1v

תיעתוק

משה גיל, Documents of the Jewish Pious Foundations from the Cairo Geniza (Leiden: Brill, 1976).

a

 1. תצקיע אלמסכון לחדש
 2. מרחשון והו מחרם סנה חצ
 3. אלמסטאח י>
 4. דאר אלברג בקא בן מחפוט ב
 5. זוגה ופא ב
 6. אבנה ברכה בן נפיע [ ]
 7. דאר אלנגיד ז
 8. אבו סחק אלזיאת י
 9. דאר אלחסיד זל
 10. טבקתין סכן בו אלמנא יח
 11. אלקאעה סכן בו אלסרור כב
 12. דאר אלנזר
 13. סכן ופא אלכהן ו
 14. [ ]ה סכן אברהם יא
 15. דאר סת גזאל
 16. [ ]עם ג עלו אלפנדק
 17. בו אלכיר אלטביב י
 18. בן [ ] מצליח י
 19. [ ] נר[ ]
 20. [ ]א[ ]ת א[ ]
 21. [סכן] פתוח[ ]

b

 1. דאר אלברג
 2. סכן בו סעיד בן נציר יב
 3. אלקאעה סכן טאהר אלצריר ג
 4. סכן בן זכרי יב
 5. בו אלמגד אלפרנס א
 6. אכו בו אלוחש ו
 7. דאר בן פינחס
 8. אבו סהל אלזגאג יג
 9. דאר ב[ן] אזהר
 10. אלקאעה ען נצף שהר >
 11. אם חוית א>
 12. אם בו אלעז ב
 13. שרכה בו מנצור אלכהן ג
 14. שרכה בן עלם אלדולה
 15. אלקאעה ב טבקה [ ]
 16. דאר עבלה
 17. מסתרקה כ>
 18. דאר בן טיבאן
 19. טבקה ה
 20. דאר אלזגאג
 21. עיסי ה> [ ]

c

 1. גמלה תצקיע אלמסכון
 2. ואלכאל תקנה<
 3. תצקיע אלמסכון
 4. רסט
 5. אנצרף מן דלך
 6. ען עמארה פי דאר אלחסיד זל ט
 7. חכר אלמחרם כה>
 8. ובידי ען מרחשון ל
 9. ואיצא מח אצרפת פי גואלי
 10. אלטרחא וקבץ ביאן ז
 11. רמי תראב מן אלפנדק ד
 12. קכד
 13. אלבאקי קמה

d

 1. תצקיע אלכאל לחדש כסליו
 2. סכן ר יעקב נע ה
 3. דאר אלנדיב
 4. טבקה סכן אלתקה יח
 5. אלקאעה ו
 6. דאר אלזית
 7. קאעה סכן בו סעיד בן אלעוני ג
 8. טביקה סכן זוגה אלחלבי ה
 9. מסתרקה סכן ופא א>
 10. סכן אם עוץ א>
 11. דאר אלצבאג
 12. אלטארמה סכן פתוח ב
 13. אלקאעה ב
 14. דאר סת גזאל
 15. אלקאעה [ בית] בו נצ[ר

תרגום

T-S Ar.51.144 1r

1r
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S Ar.51.144: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.