רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: T-S Ar.5.1

מסמך משפטי T-S Ar.5.1
 1. ציטוט
  Geoffrey Khan, Arabic Legal and Administrative Documents in the Cambridge Genizah Collections (Cambridge: Cambridge University Press, 1993).
  למהדורה, תרגום ראה
  • Doc. 22
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 3. ציטוט
  משה גיל, במלכות ישמעאל בתקופת הגאונים‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 2.
  לdigital edition, digital translation, מהדורה ראה
  • #176, pp.511-515
 4. ציטוט
  S. D. Goitein, "מסחר היהודים בים התיכון בתחילת המאה האחת עשרה: ג‎" (in Hebrew), Tarbiz‎ 37, no. 2 (Jerusalem: Mandel Institute for Jewish Studies, 1968), 158-190.
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • pp. 168-169, 189