רשומה קשורה ל-מכתב: T-S Ar.48.270

מכתב T-S Ar.48.270
 1. ציטוט
  S. D. Goitein and Mordechai Akiva Friedman, Ḥalfon the Traveling Merchant Scholar : Cairo Geniza Documents‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Ben Zvi Institute, 2013), vol. 4.
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • ח10
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, התימנים: היסטוריה, סדרי חברה, חיי הרוח‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Ben-Zvi Institute for the Study of the Jewish Communities in the East, 1983).
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • pp. 61-66
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  למהדורה ראה