רשומה קשורה ל-מסמך שלטוני: Bodl. MS heb. b 18/21 + T-S Ar.30.278

מסמך שלטוני Bodl. MS heb. b 18/21 + T-S Ar.30.278
 1. ציטוט
  S. M. Stern, "A Petition to the Fāṭimid Caliph al-Mustanṣir Concerning a Conflict within the Jewish Community," Revue des études juives 128 (n.p., 1969), 203–222.
  כולל מהדורה, תרגום, דיון
 2. ציטוט
  Geoffrey Khan, Arabic Legal and Administrative Documents in the Cambridge Genizah Collections (Cambridge: Cambridge University Press, 1993).
  לדיון ראה
  • pg. 312
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 4. ציטוט
  משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונהv‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • #197
  • #197