רשומה קשורה ל-מכתב: T-S Misc.25.19

מכתב T-S Misc.25.19
 1. ציטוט
  משה גיל, במלכות ישמעאל בתקופת הגאונים‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 2.
  לdigital edition, digital translation, מהדורה ראה
  • #245
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  למהדורה ראה