מכתב: ENA 2808.42

מכתב ENA 2808.42

תגים

תיאור

Letter fragment in Judaeo-Arabic. The writer and addressee are unknown, but the handwriting seems very familiar. The writer starts by addressing a single person and sending blessings for his son; he then switches to addressing that person together with his brothers. The letter is a quintessential example of the epistolary norms surrounding illness, expressing preoccupation for others, and rebuking others for failing to do the same. "When I heard that your condition had worsened (takhallufhā), I became very distressed and forgot my own illnesses and condition, until God had mercy and the news of your health arrived, and I thanked God for that, yodu l-adonay ḥasdo, and may God avert all evil from you and your brothers and all in your care and protect me from all bad news. By my life, I am pained/sick of heart from the fact that you do not mention me in a letter or an inquiry, despite the fact that I have not cut off (our correspondence), and the fact that you are to me like my children, nay, like my brothers-in-law, and you ought to be inquiring after me (iftiqādī) if only with a letter or an inquiry. But I forgive you because of all of your cares." ASE.

ENA 2808.42 1

1

תיעתוק

Alan Elbaum, [גרסת מסמך גניזה דיגיטלי] (n.p., 2024).

Recto

 1. ] . . . . . . . . ק . . 
 2. ]ינו ויחיה חמודו יחידו
 3. ]יקבל ממני בעדם כל תחנה
 4. ] וכן יהי רצון ואנני מא אקטע כתבי ולא
 5. ] פי כל וקת ען אלחצרה ואכותהא ודו/י/הא ולמא
 6. בלגני תכלפהא קלקת לדלך קלק עטים ונסית אמראצי
 7. וחאלי אלי אן לטף אללה ובלגני עאפיתהא פחמדת אללה עלי
 8. דלך יודו לייי חסדו פאללה לא יוריני פיהא ולא פי מולאיי
 9. אלאכוה ולא מן תחוטה ענאיתהם סו ולא שר ויכפיני פיה
 10. אלאסוא ולעמרי אנני מוגוע אלקלב כיף לא תדכרוני לא
 11. בכתאב ולא רסול מע כוני לא אקטע דלך ועלמכם
 12. אנכם לי כאלאולאד לא כאלאצהאר פכאן יגב אפתקאדי
 13. ולו בכתאב או בסואל לכני אעדרכם לכתרת אשגאלכם

Recto - right margin

 1. ובעד תכונו
 2. פי עאפיה ללה אל
 3. חמד . . . . 
 4. אלחצרה אל . . . 
 5. . . . .

תרגום

ENA 2808.42 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA 2808.42: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain