רשומה קשורה ל-מכתב: T-S 13Ja1.1

מכתב T-S 13Ja1.1
 1. ציטוט
  Sabih Aodeh, "Eleventh Century Arabic Letters of Jewish Merchants from the Cairo Geniza‎" (in Hebrew) (PhD diss., PhD diss. Tel Aviv University, 1992).
  למהדורה, תרגום ראה
  • doc. 61
 2. ציטוט
  משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונה‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 3.
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • #593
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  למהדורה ראה