מסמך משפטי: T-S 13J9.7

מסמך משפטי T-S 13J9.7

תגים

תיאור

Responsum by the court of the Babylonian Gaʾon Shemuel b. ʿEli. Dated: Ḥeshvan 1478 Seleucid, which is 1166 CE. Concerns inheritance issues between Yosef and Maʿālī and their wives on one side and an orphan on the other. Strongly worded. Copied in the hand of Yosef b. Yaʿaqov rosh ha-seder of Irbīl. (Information from CUDL, Goitein's index card and Amir Ashur.) VMR

T-S 13J9.7 1r

1r

תיעתוק

משה גיל, במלכות ישמעאל בתקופת הגאונים‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 2.

Recto

 1. ואלתתמין ותסאוי אלאקסאם פי אלתמן פאדא תחקקת אלאתמאן ותסאויהא
 2. וגב אן יכתאר לליתימה אלסהם אלג'יד ויקנא מן יוסף אלמדכור ומן זוג'תה 
 3. מעא ומן מעאלי וזוגתה מעא באמצ'א אלקסמה ותחייז אליתימה בדלך אלסהם 
 4. ותמליכה להא עלי סאיר אוצאף אלתמליך אלמסתופאה אלאקסאם תם יטרח
 5. עלי אלקסמין אלאכרין אלסהם ויאכד כל ואחד מנהמא אלסהם אלדי יקע לה 
 6. ויכתב לה בה שטר עלי אלקאנון אלשרעי ומן כאלף מן אלכצום עלי הדא 
 7. אלמרסום ינבגי אן ילזם בה באלשרע ובאליד אלסלטאניה וכיף אחוג' וליקאם 
 8. אלמתעדי במא יתקום בה ושלום אחינו יגדל לעד            ה'א לנו למושעות 
 9.                                    מרחשון תעח'
 1. ]ך[
 2. ואלתתמין ותסאוי אלאקסאם פי אלתמן פאדא תחקקת אלאתמאן ותסאויהא
 3. וגב אן יכתאר לליתימה אלסהם אלגיד ויקנא מן יוסף אלמדכור ומן זוגתה
 4. מעא ומן מעאלי וזוגתה מעא באמצא אלקסמה ותחייז אליתימה בדלך אלסהם
 5. ותמליכה להא עלי סאיר אוצאף אלתמליך אלמסתופאה אלאקסאם תם יטרח
 6. עלי אלקסמין אלאכרין אלסהם ויאכד כל ואחד מנהמא אלסהם אלדי יקע לה
 7. ויכתב לה בה שטר עלי אלקאנון אלשרעי ומן כאלף מן אלכצום עלי הדא
 8. אלמרסום ינבגי אן ילזם בה באלשרע ובאליד אלסלטאניה וכיף אחוג וליסאו[
 9. אלמתעדי במא יתקום בה ושלום אחינו יגדל לעד הא לנו א למושעות
 10. מרחשון תעח'

תרגום

T-S 13J9.7 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 13J9.7: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.