רשומה קשורה ל-מכתב: T-S 13J9.4

מכתב T-S 13J9.4
 1. ציטוט
  José Martínez Delgado and Amir Ashur, "A Previously Unpublished Letter of Introduction by an Andalusi Karaite (T-S 8J41.7),"Miscelánea De Estudios Árabes Y Hebraicos. Sección Hebreo 70 (n.p., 2021), 193-207.
  כולל digital translation
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 3. ציטוט
  משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונה‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 3.
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • #457
  • #457
 4. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  למהדורה ראה