רשומה קשורה ל-מכתב: T-S 13J9.2

מכתב T-S 13J9.2
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, index cards.
    לדיון ראה
  2. ציטוט
    [unknown source]‎ (in Judaeo-Arabic).
    כולל digital edition