מכתב: ENA 2591.20

מכתב ENA 2591.20

תגים

תיאור

Letter fragment in Judaeo-Arabic. Concerning the kashrut of cheese it seems purchased by Abū Naṣr b. Hārūn. The distinguished addressee is asked to help, presumably by certifying the kashrut of the cheese. The sender offers to do any favors and notes that the letter was 'written on the road.' Reused between the lines and on verso for a literary text quoting rabbinic works.

ENA 2591.20 1

1

תיעתוק

Alan Elbaum, unpublished editions (n.p., 2023).
  1. מ]נה וקד אשתר[י
  2. אבו נצר אבן הרון [
  3. מן אלגבן אלואצל מן ב[
  4. אנה כהוגן וכשורה . [
  5. וקד סאלני סואל חצרתה אלכ[
  6. וחצרתה אלסאמיה מכ[צוצה באתם סלאם ומא כאן להא
  7. מן חאגה יכצני בהא פ[
  8. כתב עלי אלטריק ל . [

תרגום

ENA 2591.20 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 2591.20: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain