מכתב: ENA NS 67.6

מכתב ENA NS 67.6

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2017

תיאור

Business letter in Judaeo-Arabic. Probably sent from Alexandria to Fustat. Refers to the arrival of ʿImrān to Fustat; the addressee is to ask him for news concerning another trader, and whether this other trader has left al-Jāwa yet. Also mentions the arrival of somebody else, a Maghribī, in Alexandria from Aden who conveyed news concerning Abū l-ʿAlāʾ. This person stayed in town (= in Alexandria) for 5 days and then returned to Aden. The sender goes on to refer to the difficulties he would face in traveling to Fustat whether by land or water. ASE

ENA NS 67.6 2

2

תיעתוק

Alan Elbaum, unpublished editions (n.p., 2023).

Verso

 1. אל]חצרה באן יתפצל . . [
 2. ] . . . ה/א/ . . ן וצול אלשיך עמראן
 3. אלי מ]צר תתקצא לי [. . . .] . א . . .
 4. ] . פאן כרג מן אלגאוה /ו/אן . [. . .] . ואן
 5. כאן לי מעה כתאב  ו . . [ . . . .]ה כרוג פי
 6. מא קרב ל[א]נך יא מולא[י אנ]ת תעלם
 7. נאר פי קלבי לטול גיב[תה] עני ואנקטאע
 8. כתבה עני פנעלם אני נתקל עליך פי
 9. הדא אלאמר ולאכן אל . . . . . . . גת
 10. פי אלתתקיל עלי חצרתך ולאכן אבא
 11. אללה . אן . . ן אלפצל אלא לך וקד תקצית
 12. מן אנסאן מגרבי וצל לסכנדריה מן
 13. עדן ואכברני ען מולאי אלשיך אבו
 14. אלעלא אנה ב/כ/ל נעמה ואנה מתוה
 15. בעדן ודכר לה אנה אוצל כתב
 16. אלשיך אבו עמראן [[. .]] //אלי// מצר ואן

תרגום

ENA NS 67.6 1

1

Recto

 1. ואן דלך אלשכץ אקאם פי אלבלד כמסה
 2. איאם ותוגה אלי עדן אעלמת מולאי
 3. בדלך ובאללה עליך יא מולאי אן אחוגת
 4. עבדך אן יבטל אלדכאן אלי אן נסאפר
 5. למצר לאנך תעלם אלחאל וספר
 6. אלבר צעב ולו אנה חתי יכון תם
 7. אלניל למא באלה(?) פאסעה תגריני
 8. עלי חסב תפצלך ואנעאמך פאללה
 9. לא יכליני מן אנעא[מ]ך ואן יגמע
 10. שמלך וירזקך מא יקר . . . . מ . . קרב
 11. חצרתך מכצוצה עני בא[תם א]לסלאם
 12. ומן תחוטה ענאיתך אפצל [אלסלא]ם ואכי(?)
 13. יוסף יכצך באפצל אל[סלאם] ומולאי אלשיך
 14. אב]ו נצר ואכוה אלשיך שלמה אפצל אל[סלאם
 15. ושלו]מך יגדל לעד נצח סלה . . [
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA NS 67.6: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain