מכתב: ENA NS 65.10

מכתב ENA NS 65.10

תגים

תיאור

Business letter from an unknown writer in Damsīs. In Judaeo-Arabic. Dating: Probably 11th century based on the hand and the names mentioned (Barhūn, Nissim, Abū Yūsuf). Needs examination.

ENA NS 65.10 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA NS 65.10 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA NS 65.10: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain