רשומה קשורה ל-מכתב: T-S 13J8.28

מכתב T-S 13J8.28
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  לdigital edition, מהדורה ראה
 3. ציטוט
  Motzkin, unpublished editions.
  כולל מהדורה