מסמך משפטי: T-S 13J8.24

מסמך משפטי T-S 13J8.24

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2017

תיאור

Pre-marital contract containing a stipulation allowing the bride to opt out of a patrilocal household even without proof she had been mistreated: “Whenever she hates living with his father and mother, he must lodge her wherever she chooses.” Egypt, twelfth century. (Eve Krakowski, “Female adolescence in the Cairo Geniza documents,” PhD diss., The University of Chicago, 2012, 202, 206-7) EMS

T-S 13J8.24 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. בשם רחמ
 2. אלדי אסתקר בינאא (צ"ל: בינאנא) מן אלשרוט
 3. מא יאתי דכרה והו
 4. אלמקדם ארבעין דינארא מתאנא
 5. מן וקת אלדכול
 6. אלמוכר סתין
 7. ואלנאמנות עלי אלתמאם //ואלכמאל//
 8. ואנה לא יתזוג ולא יתסרא
 9. ולא ישתרי גאריה אל (צ"ל: אלא) בחכמהא
 10. ומהמא כרהת אלסכן מע ואלדה
 11. וואלדתה כאן לה אלסכן בהא אין
 12. תרתאד וליס לנא עליהם שרט
 13. ואלדכול אלפור אן שא אללה
 14. והדה גמוע אלשרוט אלדי תכתב
 15. פי אלכתבה ומהמא תגדד בעד
 16. דלך מן שרט כאן בטאל וליס לנא
 17. דכול פיה וליס עלינא שרט פי שי
 18. ואן אלגהאז אדא לם יכון תם ולד
 19. וכאן חס ושלום ופאה יכון חצי הנדוניא
 20. לבית אמה //מהמאה אמה// ואן ואלדה כפילה ושלום
 21. ו[[אן]] כרהת אלסכן מע ואלדתה כאן אלאמר
 22. [[ ]] בידה

תרגום

T-S 13J8.24 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 13J8.24: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.