מכתב: ENA NS 45.2

מכתב ENA NS 45.2

תגים

תיאור

Letter in Judaeo-Arabic. Likely in the same hand as T-S 13J7.24. Describing difficult circumstances: The slave of the king came . . . 30,000 dinars for repaying the debt and the dīwān and all the merchants, and the country is closed (maghlūqa), and the exchange is 42.5 [this is tentative], and no one has a dinar any more, and the collection (istikhrāj) of all the remaining capitation taxes, and the poor are in perplexity, I have informed the master [this]." The surviving portion of the letter on recto is much more quotidian, consisting mainly of the standard closing salutations. Mentions the fatwā (jawāb al-faqīh) for the writer's cousin (ibn ʿamm) Maʿānī. Needs further examination. ASE.

ENA NS 45.2 2

2

תיעתוק

Alan Elbaum, unpublished editions (n.p., 2023).

Verso:

 1. . . . . .
 2. גהתך וממלוך אלמלך גא [
 3. ל אלף דינאר עלי אלופא אלדין ואלדיואן
 4. ואלגמיע אלמתאגר ואלבלד מגלוקה
 5. ואלצרף מבץ(?) רגע מא בקי ענד
 6. חד דינאר וסתכראג בקיה אלגואלי
 7. ואלסעאליך פי חירה אעלמת מולא

תרגום

ENA NS 45.2 1

1

Recto:

 1. ] יכתב(?) מכאן(?) כלפה(?) . . . .
 2. פיה אללה יעינך ויגע{ל}ני פדאך מן כל באס
 3. ומא וצל מן ענד אלמולא כתאב מן חין(?)
 4. סאפרת אלא פרד כתאב וגמ/י/עהם מפתוחין
 5. גיר מכתומין ומ . . הי אלעאדה ושלום
 6. וגואב אלפקיה אלדי לבן עמי מעאני
 7. צחבת מן יגי מהמא כאן ללמולא
 8. מן כדמה ישרפנא בהא
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA NS 45.2: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain