מכתב: T-S 13J8.16

מכתב T-S 13J8.16

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2017

תיאור

Letter addressed to the Nagid Yehuda b. Saʿadya, expressing a declaration of fellowship. (Information from Goitein's index cards.) For the Arabic document on verso, see separate record. VMR

T-S 13J8.16 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. בשמך רחמ'
 2. שלום אמת ושלות השקט וגאון שבעת לחם וריווי נפש
 3. ..... אלהים ... ..... ותלבשת יקר ותפארת
 4. וגדולה עם שאר כל מחמדי העין ותאוות הלב
 5. תאגדנה ותהיינה עטרה לראש וענק לצואר לאיש
 6. אלהים קדוש הוא אור מבהיק פנת יקרת אבן
 7. בחן גאון בית ישראל ועז ממשלתו רב גד
 8. קד מרנו ורבנו יהודה הנגיד גדול עם ייי ופרנסו
 9. יהי אלהיו עזר לו ייי בסמכי נפשו ויתן לו כלבבו
 10. וימלא כל עצתו בן [[כק]] כגק מר ור סעדיה החסיד
 11. ינוחו לו ברכות על משכבו צדיק יולד צדיקים
 12. לשמחה לו וחמודו הצמח הצדיק פרי עץ
 13. הדר נצר מטע ייי להתפאר כגק מר רב
 14. סעדיה יסעדהו אלהים מציון וישלח עזרו
 15. מקדש ויתנהו לאלפי רבבה ..... בית
 16. ] וכבוד אלהי ישראל וימשחהו שמן
 17. ] להיות ידו עמו וזרועו תאמצנו ועיני
 18. אדוננו ...... תראינה וכליותיו תעלוזנה ויוסיף
 19. אלהינו על אדרותו מעלותיו אלף מעלות
 20. ועיני אדוננו תראינה וישע אלהים חונה סביב
 21. לו לחלצו ולשמרו באמתו כצנה וסתרה
 22. לעד
 23. מי יתתני כירחי קדם וכשנים קדמוניות
 24. ... ... ..... .. .... [[ ]] ואזני תשמענה
 25. .... המתוקים מדבש ונפת צופים ....

תרגום

T-S 13J8.16 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 13J8.16: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.