רשימה או טבלה: T-S 13J7.5

רשימה או טבלה T-S 13J7.5

תגים

תיאור

Report of transactions, payments, and assets, mentioning a payment to patrolmen and customs, probably in Alexandria.

T-S 13J7.5 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.

Recto:

 1. בשמך רחמנא
 2. אלדי וזנת ען אלעדל אלכתאן
 3. עתאלין [[ג]ב דאר מאנך ודאר אלזביב
 4. ענד אלסירפי דינאר ורבע
 5. אלעדאד ואלרגאלה א
 6. אלכרא מע אלפרטיל תלת
 7. וחמלת מן רשיד כמסה אעדאל
 8. מע מגנין בדינארין גיר תמן
 9. מע אלפרטיל יגי עלי אלעדל
 10. רבע ותמן ופי אלאסכנדריה
 11. קמאטין ג ואשתרי גלאמי
 12. קדאם אלשיך אבו אסחק בן אלאסכנדראני
 13. ליך ג וקדאם א פדאלך דינארין
 14. ורבע גיר חבה לה דינאר גיר תמן
 15. וען קימה כמסה ורבע תמן ונצף
 16. קראט בקי דינאר וכמסה קרארט
 17. ונצף חבה

תרגום

T-S 13J7.5 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 13J7.5: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.