מכתב: ENA NS 42.14

מכתב ENA NS 42.14

תגים

תיאור

Letter from a woman complaining of abuse by her co-wife (or co-wives?). Dating: ca. 16th century.

ENA NS 42.14 1

1

תיעתוק

Avraham David, [גרסת מסמך גניזה דיגיטלי].
 1. הן בערכאות של גוים כי מאסתי חיי או אמות בשאלתי
 2. עדי אפיק ואמלה רצוני ולאזבל הרשעה[
 3. תשים מגמת פניה כי כבר הגיע ממנה כי אנכי אהיה
 4. לה לשטן משחית מ[ה]כל ואתן סוף וקץ לנאפופיה וזנוניה
 5. כי מלאה סאתה כי לא תוכל הארץ שאתה לכן
 6. למה אלים אלהי ישראל נגד פניך ידע כי יש קברים תחתיך
 7. להנקם בתוכם מאוייבי ה כי לא תחסר מזג האנשי[ם
 8. לבתך כי בת מלך היא מאן מלכא רבנאן ולא תשמע
 9. צעקת שתי נשים צרות צוררות זו לזו ומה תהיה אחרית
 10. השלישית כי צוררות הן ולא תהיה לאל ידה כי יחיד ורבים
 11. הלכה כרבים ובזה לא אאריך כי איש אתה [
 12. וידעת את אשר תעשה ממני המתגוררת מתגרת נשים
 13. צוררות אותי ארורות הן אשר גרשוני כיום הזה
 14. מביתי ולקחת מחמדי הטובים השבתות והמועדים
 15. מלשמוח באלוף [נעורי

תרגום

ENA NS 42.14 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA NS 42.14: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain