מסמך משפטי: T-S 13J7.15

מסמך משפטי T-S 13J7.15

תגים

תיאור

Sale of a female slave. Seller: David Ha-Levi. 25 dinars. Probably 12/13 century. (Ashur estimation). VMR

T-S 13J7.15 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. שהדותא דהות באנפנא אנן ש[הדי
 2. שטרא דנן כן הוה בחדש [
 3. ותלתא שנין לשטרות באלמע[זיה
 4. מצרים דעל נילוס נהרא מ[ותבה
 5. הנגיד הגדול יהי שמו לעולם [
 6. למטה מן רב דוד הלוי היקר בן כגק' [
 7. הנכ החכם והנבון ישמ צור קנין גמו[ר
 8. בו מעכשיו ברצונו בלי אונס כלל [
 9. יד ליד ואמונת ישראל ובאמת[
 10. ותסלם מן המשוח[
 11. כמסה ועשרין דינאר דהבא [
 12. גיאדא צחאחא ואן גמל[ה
 13. דנן ען כמאלה ותמא[מה
 14. גאריתה אלמדע[אה
 15. חתיכין שריר[ין
 16. ב[תרי]ה מיומ[א
 17. גאריה אלמד[כורה
 18. ואלרהן ואלע[
 19. הדה אלגא[ריה
 20. עליו ועל כ[ל
 21. ליה ודיהו[י
 22. ובין ממטל[טלי
 23. כטופסי ד[שטרי
 24. דינא ותק[
 25. ואעתרף ב[
 26. אלמד[אה
 27. אלסוק [
 28. מ[

תרגום

T-S 13J7.15 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 13J7.15: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.