מכתב: ENA NS 45.3

מכתב ENA NS 45.3

תגים

תיאור

Letter in Judaeo-Arabic. Dating: probably early 13th century. The writer complains that the Rayyis does not trust him to deliver letters for him, thus he gave letters to R. Yūsuf to deliver, who then lost them. The writer gathered the courage to write to Rabbenu Avraham and al-Ḥaver about this matter, but he has not received a response from 'his Majlis', thus he writes the present letter. On verso he discusses the case of a (his?) wife, the daughter of Bū Saʿd b. Maqdūnsa (an Ibn Maqdūnsa is also mentioned in T-S Ar.54.91). Her husband sent her a get from Damascus with Muẓaffar. She then remarried in Fuwwa Yūsuf b. al-Yaqṭīn. "And the purpose of your letter to R. Moshe (or: to Damascus?) is that perhaps you can give him a ruling regarding (re-)marriage. The story is confusing and would likely be clarified by the missing part of the letter. An Abū Zikrī is mentioned in the margin.

ENA NS 45.3 1

1

תיעתוק

Alan Elbaum, unpublished editions (n.p., 2023).

Recto:

 1. ומא כפא ען אלחצרה באן אלראיס אלאגל שצ יקע(?) ללממלוך
 2. אנה מא ותק בי אן יוגה אלכתב עלי ידי וסלמה/ם/ לר יוסף . . 
 3. וצייעהם תם אן אלממלוך תגאסר ונפד לרבינו אברהם כתאבין
 4. וכתאב אלחבר ולם יצל מן מגלסה כתאב ובלא שך אן אשגאלה
 5. כתיר והו סבב . . . . ר אלממוך עלי תצייע אלכתב ותפריט
 6. אלמדכו[ר . . . . . . . . . . . . .] אלרד . . . . . . . . . . . . . . . . 

תרגום

ENA NS 45.3 2

2

Verso:

 1. ] . . ענדה פי כתאב מן [
 2. לל . . . . תעלמה באן זוגתה בנת בו סעד בן מקדונסה
 3. אוצלהא גט מן דמשק עלי יד מצפר אלדי בפרד
 4. עין והי מתצרפה //פי נפסהא// וקד נזלת לפווה ותזווגת יוסף
 5. בן אליקטין ואלגרץ בכתאב אלחצרה לר משה לעל
 6. יפתי לה פי אלזואג ולא יהמל אלמולי בפצלה

Verso, margin:

 1. הדה
 2. אלמצוה וואלדה
 3. אבו זכרי ואלדהא
 4. תערפהא באלמראה
 5. ]ערף אלחדית ואל
 6. ]אלהא
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA NS 45.3: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain