מכתב: ENA NS 32.14

מכתב ENA NS 32.14

תגים

תיאור

Letter from Abū Sahl Levi probably to his son Moshe b. Levi ha-Levi. In Judaeo-Arabic. The writer conveys the news that the adressee's brother Abū l-Ḥasan (Yedutun) is doing well (in his illness). Another note with the same writer and recipient on the same topic: F 1908.44Z. Identifications based on handwriting. ASE.

ENA NS 32.14 1

1

תיעתוק

Alan Elbaum, unpublished editions (n.p., 2019).

Recto:

 1. בש רח
 2. אללה תעלא לא
 3. יוחשני מן אלולד
 4. אלמבארך משה
 5. ויגמע אלשמל
 6. בה ברזק ואסע
 7. אמן ואן אכוך
 8. אלשיך אבו אל
 9. חסן עלי גמלה
 10. אלסלמה ואלעפיה
 11. מן פצל אללה
 12. ומא אחתאג
 13. אוציך בנפסך
 14. פי הדא אלפצל
 15. ואתכאלי עלי
 16. אללה ושלום

תרגום

ENA NS 32.14 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA NS 32.14: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain