רשימה או טבלה: ENA 3493.14

רשימה או טבלה ENA 3493.14

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2017

תיאור

Accounts in Judaeo-Arabic. Dating: 11th or 12th century. The hand may be known. Mentions a shipment from Būṣīr to Fustat. Mentions sums of tens of dinars and one sum of 240 dinars. Gives an itemized list of expenses that mentions Alexandria. One of the expenses appears to have been a bribe (shoḥad).

ENA 3493.14 recto

recto

תיעתוק

תרגום

ENA 3493.14 verso

verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 3493.14: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain