רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: T-S 13J4.15.1

מסמך משפטי T-S 13J4.15.1
 1. ציטוט
  Eliyahu Ashtor, History of the Jews in Egypt and Syria under the Rule of the Mamlūks‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Mossad Harav Kook, 1970), vol. 3.
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • #53, pp. 91
  • #53, pp. 91
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  למהדורה ראה