מסמך משפטי: ENA NS 37.26

מסמך משפטי ENA NS 37.26

תגים

תיאור

Legal deed in Judaeo-Arabic. Involving a divorcee named Miryam bt. Avraham. Little else remains. Dating: ca. 13th century, based on handwriting and the dating of verso.

ENA NS 37.26 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA NS 37.26 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA NS 37.26: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain