רשומה קשורה ל-מכתב: T-S 13J36.1

מכתב T-S 13J36.1
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  משה גיל, במלכות ישמעאל בתקופת הגאונים‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 2.
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • #146, pp.420-427
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, "שלוש איגרות מן העיר קירואן אל יוסף בן עוכל‎" (in Hebrew), Tarbiz / תרביץ‎ 34, no. 2 (Jerusalem, Israel: Mandel Institute for Jewish Studies / המכון למדעי היהדות ע"ש מנדל, 1965), 162-182.
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • pp. 175–78
 4. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  למהדורה ראה