מסמך משפטי: ENA NS 16.1

מסמך משפטי ENA NS 16.1

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2017

תיאור

Legal document. Small fragment from a legal document, probably a bill of release. An amount of 9 dinars is mentioned. Location: Fustat. Signed by Maṣliaḥ b. Shemuel (also signed Bodl. MS heb. b 3/11, an 11th century ketubba) and Shelomo b. Seʿadya (also signed T-S 8J4.2b, from 1026 CE). This document might have been written by the same scribe, Yefet b. David the Cantor. See אלינער ברקת, פנקסים של בית דין הירושלמיים מן הגניזה במחצית הראשונה של המאה האחת-עשרה, HUCA, 69 [1998], p. 13–18 [Hebrew section]). AA

ENA NS 16.1 recto

recto

תיעתוק

תרגום

ENA NS 16.1 verso

verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA NS 16.1: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain