רשומה קשורה ל-מכתב: T-S 13J35.2

מכתב T-S 13J35.2
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונהv‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • #317
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, "פעולתו הציבורית של רבנו אלחנן בן שמריה‎" (in Hebrew), in Joshua Finkel Festschrift‎ (New York: Yeshiva University Press, 1974).
  כולל digital edition
 4. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  למהדורה ראה