מכתב: ENA NS 19.2

מכתב ENA NS 19.2

תגים

תיאור

Recto: Letter probably from Shelomo b. Eliyyahu to his father-in-law al-Shaykh al-Makīn Abū l-Faraj. In Judaeo-Arabic. Fragment (beginning only). The sender's wife is very sick. He mentions her mother. The next part of the story is lost, unless a join is found.

ENA NS 19.2 3

3

תיעתוק

Alan Elbaum, unpublished editions (n.p., 2022).
  1. מן סבב . . . . . [
  2. אלמכין אבי אלפרג אדאם אללה עזה וגמע
  3. אלשמל בה נעלמה אן אלצגיירה //זוגתי// מריצה
  4. וא]נא פי שדה ש[ד]ידה . . . מלהא וסתהא
  5. . . . . . . . . . אליהא . . . . . . . . . . . . 

תרגום

ENA NS 19.2 4

4

ENA NS 19.2 1

1

ENA NS 19.2 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA NS 19.2: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain