מסמך משפטי: ENA 3975.4

מסמך משפטי ENA 3975.4

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2017

תיאור

Deed of acknowledgment (iqrār). Nearly completely preserved. In Arabic. Dated: 16 Dhū l-Qaʿda 537 AH = 2 June 1143 CE. The declaration is made by two Jewish men, Saʿīd b. Manṣūr and Bū l-Ḥasan b. Ibrāhīm, who live in the city of Akhmīm. It seems that they owe a debt of 80 dinars ("al-naqd al-Ḥāfiẓī al-Miṣrī...") to another Jewish man, Abū l-Ḥasan b. Pinḥas ("Finḥās"). There are two addenda on verso; the lower is a declaration by the creditor. Needs further examination.

ENA 3975.4 2

2

תיעתוק

תרגום

ENA 3975.4 1

1
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 3975.4: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain