רשומה קשורה ל-מכתב: T-S 13J26.18

מכתב T-S 13J26.18
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונהv‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • #356
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, היישוב בארץ ישראל בראשית האיסלאם ובתקופת הצלבנים‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Yad Izhak Ben Zvi Publications, 1980).
  למהדורה ראה
  • pp. 153-154
 4. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  למהדורה ראה