מכתב: ENA 3965.4

מכתב ENA 3965.4

תיאור

Letter possibly from Abū l-Maḥāsin. In Arabic script. Dating: probably ca. 13th century. Mentions the ghulām of al-shaykh al-Muhadhdhab. Quite faded. Needs further examination.

ENA 3965.4 recto

recto

תיעתוק

תרגום

ENA 3965.4 verso

verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 3965.4: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain