רשימה או טבלה: ENA 3955.2

רשימה או טבלה ENA 3955.2

תגים

תיאור

Document in Arabic script. Dating: Late, probably 18th or 19th century. Some sort of record, perhaps legal: daftar mubārak yataḍammanu fīhi al-ʿimāra(?) alladhī bi-ṭaraf al-muʿallim. . . There follow lists of names (e.g. Abū Aḥmad) and numbers.

ENA 3955.2 recto

recto

תיעתוק

תרגום

ENA 3955.2 verso

verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 3955.2: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL)